Temperament Dziecka - czy warto z nim walczyć?

Jak żartobliwie mawiają ciężarne mamy – "moje dziecko chyba będzie piłkarzem", "to prawdziwy bokser", "na pewno ma ADHD". Po porodzie okazuje się, że Maluch ciągle śpi, albo nie chce spać, zaczyna się uśmiechać, albo ciągle płacze. Jakie będzie nasze dziecko? Jakie już jest bądź jakich cech ma najwięcej? Warto poznać typologie chociażby po to, by wiedzieć co usprawiedliwia zachowanie naszego dziecka, co można mu wybaczyć a nad zym nalezy pracować.

 

 

 

Melancholik

 

To dziecko-marzyciel, najbardziej twórczy typ ze wszystkich typów osobowości. Dziecko o tym typie osobowości jest lękliwe i wycofane. Bardzo wrażliwe na krytykę ze strony rówieśników i rodziców. Nie lubi nowości. Jest typem samotnika, traktującym rówieśników z rezerwą. Lubi spędzać czas na rysowaniu, malowaniu, lepieniu z plasteliny. Warto wspierać jego zainteresowania i pasje artystyczne. Rodzice melancholika często martwią się, że dziecko alienuje się od rówieśników i że brak mu życiowej odwagi.Ważne, że dziecko można ośmielić i wypracować w nim wiarę w siebie. Ma szanse wyrosnąc na artystę.

 

Jak postępować z melancholikiem?

 

 • oswajać dziecko z nowościami,

 • podsuwać nowe potrawy,

 • uczyć nieznanych wcześniej zabaw i starać się, by dziecko jak najwięcej czasu spędzało z rówieśnikami

 • nie robić niczego na siłę (musimy być świadomi, że nic nie zyskamy, wrzucając dziecko na „głęboką wodę“)

 • ośmielać powoli - dużo z nim rozmawiać, tłumaczyć, że nie ma powodów do obaw, pokazywać, o ile świat jest ciekawszy, gdy poznajemy go z przyjaciółmi

 • zachęcić dziecko do rywalizacji sportowej, szczególnie w tych dyscyplinach, w których dobrze sobie radzi

 • nagradzać każdy sukces dziecka - niekoniecznie prezentem, wystarczy pochwała

 • powtarzać dziecku, że wierzysz w jego możliwości. 

 

Flegmatyk


Dziecko o tym typie osobowości dobrze się czuje w towarzystwie, ale swoim - jest mniej otwarte wobec obcych. W grupie rówieśniczej jest raczej uległe. Nigdy nie wybiera pozycji lidera. Mały flegmatyk chętnie pomaga w domu, choć nie jest zbyt szybki. Takie dziecko to dla rodzica "skarb" - grzeczne, ciche i spokojne.

 

Jak postępować z flegmatykiem?

 

 • Warto jednak odrobinę malucha „ożywić“ - zachęcaj flegmatyka, by zapraszał do domu kolegów

 • kontrolować wpływ rówieśników na dziecko, ale nie zmuszać go by było szefem bandy i narzucało innym swoją wolę, jeśli nie ma na to ochoty

 • zachęcać dziecko, by nie zgadzało się na czyjeś zachcianki jeśli nie są zgodne z tym, na co ono ma ochotę. 

 

Choleryk


To całkowite przeciwieństwo flegmatyka - ruchliwy, energetyczny, uparty, czasem wręcz agresywny. Mały choleryk źle znosi sprzeciw, na krytykę reaguje złością. To urodzony przywódca. Choć czasem rządzi bezlitośnie, zazwyczaj osiąga to co chce. Na porażki reaguje przesadną złością. Nie znosi czynności wymagających spokoju i skupienia. Największą karą jest dla niego odsunięcie od ludzi i zamknięcie w ograniczonej przestrzeni. Jest duchem niezależnym, źle znosi jakąkolwiek kontrolę próbuje o wszystkim decydować sam. Mały choleryk jest dla rodziców równie często powodem do dumy, jak i „skaraniem boskim“.

 

Jak postępować z cholerykiem?

 

 • Nie pozwalać na wszystko - jasno określić granice, ale w ich ramach pozwalać dziecku rozwijać jego samodzielność i dokonywać wyborów

 • ostrzegać przed ewentualnymi konsekwencjami i pilnować, by dziecko je poniosło

 • dawać się wyszaleć (ie jego wina, że ma w sobie tak wielkie pokłady energii).

 • Stosować pochwały za "dobre" zachowanie (z umierem - ten typ ma skłonność do popadania w samozachwyt a wówczas nawet małe niepowodzenie może wywołać u niego kompleksy)

 • Pokazywać, że nasze dziecko jest świetne w tej dziedzinie, ale w innej kto inny radzi sobie lepiej

 

Sangwinik


Mały sangwinik to prawdziwy optymista, który nie tylko w siebie wierzy, ale i lubi się popisywać. Uwielbia pochwały, ale łatwo popada w samozachwyt, o czym rodzice powinni zawsze pamiętać. Dziecko sangwinik lubi podporządkowywać sobie innych, także rodziców. Mały sangwinik ma też tendencje do przeceniania swoich możliwości. Choć z pozoru sangwinik to prawdziwy skarb, rodzice mają trudne zadanie. Dziecko musi zrozumieć, że nie jest centrum wszechświata, a życie to nie tylko zabawa, przyjemności i liczne pochwały. Inaczej sangwinik będzie bardzo nieszczęśliwy, gdy trafi do świata dorosłych. 

 

Jak postępować z sangwinikiem?

 

 • Z jednej strony muszą jasno określić granice i pokazać dziecku, że to ich zdanie jest najważniejsze, równocześnie nie mogę podcinać maluchowi skrzydeł

 • Nie zniechęcać, ale pokazać dziecku co faktycznie leży w granicach jego możliwości, a co je przekracza.

 • Dawać mu obowiązki, które będą należały tylko do niego, konsekwentnie pilnować by dziecko się z nich wywiązywało.

 

W późniejszym dzieciństwie, a zwłaszcza w okresie dojrzewania można określić bardziej szczegółowe typy osobowości dorastającego dziecka. Oto one:

 

Typ twórczy

 

 • dziecko jest pełne pomysłów w zakresie różnych przedmiotów i zainteresowań

 • ma inwencję

 • wymyśla oryginalne dzieła (np. opowiadania)

 • wykorzystuje materiały i środki mowy w nowy, niezwykły sposób

 • chętnie eksperymentuje, by uzyskać odpowiedź na nurtujące je pytania

 • zadaje dużo dociekliwych pytań

 • jest otwarte na nowe pomysły i metody

 • jest wytrwałe w każdym podejmowanym przez siebie przedsięwzięciu

 • może ubierać się lub zachowywać w sobie tylko właściwy sposób

 • jego pomysły są niekonwencjonalne

 

Typ humanistyczny

 

 • dziecko samo chętnie sięga po książkę

 • czyta z przyjemnością i ze zrozumieniem

 • wyprzedza rówieńsków w umiejętności czytania i pisania

 • z łatwością potrafi wymyślać logiczne i ciekawe opowiadania

 • pisze historyjki z niezwykłym lub nieoczekiwanym zakończeniem

 • zarówno w mowie jak i w piśmie posługuje się bogatym słownictwem

 • jest wrażliwe na uczucia innych i potrafi rozpoznć ukryte intencje ludzkich zachowań

 • jest bystrym i wnikliwym obserwatorem ludzkich zachowań

 • szybko rozpoznaje związki przyczynowo-skutkowe

 • jest wrażliwe i refleksyjne

 • w dziełach literackich, filmowych, teatralnych odczytuje sensy metaforyczne

 • uczestniczy w życiu kulturalnym miasta

 • jest błyskotliwe w formułowaniu swoich myśli

 • jest bardzo oczytane

 

Typ artystyczny

 

 • przejawia oryginalność w doborze tematów, technik, kompozycji czy materiałów oraz chęć eksperymentowania

 • wykorzystuje sztukę do wyrażania swoich uczuć

 • lubi odwiedzać galerie i wystawy oraz wykazuje zainteresowanie dziełami sztuki,

 • zauważa szczegóły i barwy, których mogą nie dostrzegać inne dzieci

 • przejawia zdolnośc odgrywania różnych ról

 • osiąga ogromną satysfakcję z przedstawień aktorskich

 • pisze oryginalne scenariusze

 • wnikliwie obserwuje zachowania innych ludzi

 • potrafi z ekspresją operować głosem

 • porozumeiwa się za pomoca gestów, ruchu i wyrazu twarzy

 • ma naturalny słuch muzyczny oraz wyczucie rytmu i natężenia dźwięku

 • dobrze śpiewa

 • wymyśla oryginalne melodie

 • szybko opanowuje technikę gry na instrumentach

 

 

Typ społeczno-przywódczy

 

 • dostrzega problemy innych ludzi i jest gotowe nieść pomoc

 • potrafi "manipulować innymi"

 • ma silne poczucie sprawiedliwości społecznej

 • potrafi zaszczepić innym entuzjazm do pomysłu lub projektu

 • ma silne poczucie lojalności grupowej lub indywidualnej

 • ciągle znajduje się w centrum uwagi

 • uznawane jest za przewodnika

 • okazuje innym cierpliwośc i tolerancję

 • jest bardzo pewne siebie, lubi odgrywać rolę przywódcy i być na czele

 

Typ matematyczno-informatyczny

 

 • dziecko od najmłodszych lat sprawnie operuje cyframi i liczbami

 • oblicza wszystko skrótami aniżeli długimi sposobami

 • przejawia prawdziwe zainteresowanie różnymi działami matematyki

 • jasno formułuje myśli

 • często gra w szachy (czasem na instrumencie muzycznym)

 • żada konkretnych dowodów

 • potrafi uogólniać, widzi konkretny problem na ogólnym tle

 • wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu zadań

 

Typ sportowy

 

 • dziecko rozpiera energia

 • ostro rywalizuje w grach i zabawach

 • za każdym razem wyróżnia się w grach i sportach

 • wyróżnia się doskonałą koordynacją ruchów, szybko rozwija się motorycznie

 • chętnie wykonuje różne ćwiczenia fizyczne

 • z powodzeniem rywalizuje w sporcie z dziećmi starszymi od siebie

 

Typ techniczno-przyrodniczy

 

 • dziecko potrafi się jasno i precyzyjnie wyrażać

 • jest bardziej od równieśników oczytane, szczególnie w literaturze naukowej

 • dogłębnie i długo potrafi zajmowac się dziedziną swych zainteresowań naukowych

 • chce wiedzieć "jak" i "dlaczego"

 • z przyjemnością przeprowadza badania naukowe i czyta książki popularnonaukowe

 • potrafi dostrzec i zrozumieć różne pojęcia i związki

 • interesuje się tym, jak funkcjonują różne urządzenia techniczne

 • jego hobby to konstruowanie, np. urządzeń elektronicznych

 • zręcznie posługuje sie narzędziami

 • rozumie podchwytliwe pytania

 • lubi rysować przedmioty mechaniczne lub różne plany, projekty

 • czyta czasopisma i książki na tematy techniczne

 • ma ponadprzeciętne zdolności matematyczne, szczególnie w zakresie matematyki stosowanej i geometrii

 

Bez względu na to, który typ osobowości najlepiej pasuje do Twojego Dziecka, warto pamiętać o zasadzie, że w życiu najlepiej sprawdzają się umiar i równowaga. Dlatego warto pracować nad tymi najbardziej „skrajnymi“ cechami naszych Maluchów. Nie tylko po to, by nam żyło się z nimi lepiej, ale przede wszystkim, by same dzieci były szczęśliwsze i lepiej radziły sobie w życiu. To zadanie należy głównie do nas – rodziców, bo znamy swoje Pociechy najlepiej.

 


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304