Rozwój mowy Twojego Dziecka

 Każda czujna mama bacznie obserwuje rozwój psychoruchowy swojego dziecka. Rozwój mowy u malucha to jego intagralna część. Często porównujemy własną pociechę do innych dzieci z rodziny, przyjaciół czy sąsiadów. Niepokoimy się gdy widzimy różnice między poziomem rozwoju mowy maluchów w podobnym wieku. Wpadamy w panikę, gdy sąsiadka stwierdza, że nasze dziecko powinno już mówić więcej "jak na swój wiek" lub gdy opowiada jakie sukcesy odnosiła jej pociecha w podobnym wieku.

 

 

Przede wszystkim – NIE PORÓWNUJ swojego dziecka do innych dzieci. Miej pewność, że Twoje Dziecko jest wyjątkowe i na pewno bardziej sprawne w pewnych obszarach niż dziecko sąsiadki. Jej dwulatek mówi pełnymi zdaniami, ale nie wspina się tak sprawnie po drabinkach na placu zabaw jak Twój Synek. Być może Twója córeczka mniej mówi niż córka koleżanki, ale być może ma duże poczucie rytmu i układa puzzle dla dwulatków szybciej niż rówieśniczka. KAŻDE DZIECKO ROZWIJA SIĘ W SWOIM TEMPIE. Zapamiętaj, że rozwój następuje etapami – jeśli obserwujesz zwrost sprawności fizycznej dziecka, to być może jego rozwój mowy zostaje lekko w tyle. I odwrotnie. Nie martw się, gdy jeden etap się kończy – zaczyna się następny. W konsekwencji natura kieruje rozwojem dzieci w ten sposób, aby był on równoważny i harmonijny.

Poniższe informacje pomogą Ci określić poziom rozwoju mowy Twojeg Dziecka, poznać główne przyczyny zaburzeń jej rozwoju oraz wskazać kierunki stymulacji mowy.

Pierwsze miesiące życia

 

W wyniku głużenia powstają przypadkowe dźwięki. To nieświadome ćwiczenie narządów artykulacyjnych. Ten etap przechodzą wszystkie dzieci, nawet niesłyszące. Głużenie to jeszcze nie mowa.

 

Od 6 miesiąca życia

 

Gaworzenie – powtarzanie usłyszanych dźwięków. Dziecko zaczyna naślodować dźwięki, które wydało przypadkowo (powtarzanie) oraz te, które usłyszało w otoczeniu. Dzieje się tak dzięki rozwojowi spostrzegawczości, zapamiętywania i skupienia uwagi. Warto pamiętać, że gaworzenie generalnie jest treningiem słuchu. Dziecko zaczyna rozumieć to, co do niego mówimy i podejmuje próby wymawiania pierwszych wyrazów.

 

1-2 rok życia

 

Tu pojawiają się pierwsze wyrazy dwusylabowe takie jak: mama, tata, baba. Maluch wymawia już samogłoski: a,o,e,i,u,y oraz takie spółgłoski jak: p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n. Dziecko próbuje komunikować się z otoczeniem za pomocą wyrazów dźwiękonaśladowczych (hau, miał, ko-ko).

 

2-3 rok życia

 

W tym okresie pojawiają się proste zdania. Maluch potrafi wymawiać samogłoski: ą i ę oraz takie spółpgłoski jak: w, f, wi, fi, ś, ć, dź, ń,, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz. Ważne żeby wiedzieć, że Twoje dziecko w tym okresie już wie jak dana głoska czy wyraz powinny brzmieć, ale przeważnie nie potrafi jeszcze jej wypowiedzieć. Słownik dziecka potrafi wzbogacić się do około 1000 słów. Dziecko mówi o sobie JA, przyswaja sobie sobie pierwsze reguły gramatyczne. Dla otoczenia (zwłaszcza najbliższego) jego mowa jest prawie w pełni zrozumiała.

 

4-5 rok życia

 

W tym czasie pojawia się głoska R, czasem też głoski: sz, cz, ż, dż.

Do 7 roku życia dziecko powinno opanować w pełni technikę mówienia.

Jeśli coś w rozwoju mowy Twojego Dziecka niepokoi Cię tak bardzo, że planujesz spotkać się z logopedą, możesz usłyszeć od specjalisty, że mowa dziecka rozwija się prawidłowo i zakres słownictwa mieści się w granicy normy dla wieku. W innym przypadku logopeda będzie upatrywał przyczy zaburzeń rozwoju mowy w:

 • niskiej sprawności narządów artykulacyjnych,

 • zbyt długim karmieniu butelką, ssaniu smoczka, ssaniu kciuka,

 • dłużej utrzymującym się katarze, przerośniętym migdałku,

 • infantylnym sposobie połykania śliny i pokarmów,

 • wadach zgryzu,

 • zbyt krótkim wędzidełku podjęzykowym lub wargowym,

 • wczesnej próchnicy zębów mlecznych,

W skrajnych przypadkach – obserwowalnych również wcześniej przez Ciebie – może to być:

 • rozszczep podniebienia lub warg,

 • niedosłuch,

 • nieprawidłowe oddychanie,

 • uszkodzenie centralnego systemu nerwowego

  Do przyczyn zaburzeń rozwoju mowy kwalifikujemy również dostarczanie dziecku

  nieprawidłowych wzorców mowy, wadliwych artykulacji.

 

O czym warto pamiętać?

 

Róbmy wszystko, aby każdej domowej czynności towarzyszyła mowa – rozmawiaj z Dzieckiem jak najczęściej, nazywaj to co robisz, nazywaj przedmioty w otoczeniu i na obrazkach (nawet jeśli będziesz wątpić w to, że Dziecko zapamięta, czy zrozumie zależności).

Mów powoli, wyraźnie, pokazuj mimiką i gestem znaczenie danego słowa. Zadawaj Dziecku pytania i dawaj mu czas na odpowiedź. Wspólnie z maluchem opowiadaj bajki, baw się w zabawy słowne z dzieckiem – zgadywanki, rymowanki, ucz prostych wierszyków i piosenek. W zabawach określaj cechy przedmiotów, zabawek, zwierząt. Zawsze odpowiadaj na pytania dziecka utrzymując z nim kontakt wzrokowy. Nigdy nie naśladuj niepoprawnej mowy dziecka, nie spieszczaj, staraj się nie zdrabniać. Nie zmuszaj dziecka do powtarzania wyrazów, to może miec odwrotny efekt. Przede wszystkim – bądź cierpliwa(wy).

 

Emilia Pyzel

Pedagog 

Your Nanny


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304