Gordonki - polecamy zajęcia umuzykalniające dla Maluchów

Muzyka i dźwięk w życiu prenatalnym i przez 18 miesięcy od narodzin dziecka jest dla niego głównym bodźcem rozwojowym i najważniejszą formą aktywności. Istnieje ogromna zależność między stymulacją dźwiękowo-muzyczną a rozwojem mowy w okresie niemowlęcym. Bogaty w dźwięki świat dziecka umożliwia kształtowanie układu nerwowego w kierunku prawidłowego odbioru oraz transmisji bodźców zewnętrznych.

 

   Muzyka zatem kształtuje zdolności komunikacyjne. Niejednokrotnie dowiedziono, że stanowi ona ważną kwestię w rozwijaniu umiejętności słuchania, koncentracji, ekspresji i współdziałania u dzieci. Muzyka przekazuje wartości edukacyjne – służąc zabawie. Pomaga dzieciom w każdym wieku i w każdym problemie. Pomaga noworodkom cierpiącym na kolkę, zbuntowanym dwulatkom, trzylatkom podczas adaptacji przedszkolnej, „świeżo upieczonym” uczniom z nadpobudliwością, starszakom w trudnościach szkolnych, zbuntowanym nastolatkom.

Dzięki zajęciom umuzykalniającym Rodzice obserwują u swoich pociech zwiększoną płynność mowy, lepszą dykcję, zwiększony zasób słów, zwiększoną zdolność koncentracji uwagi i jej wydłużony czas. Te wszystkie czynniki mają ogromny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

Polecam „GORDONKI” - zajęcia muzyczno-ogólnorozwojowe dla najmłodszych już od pierwszego roku życia. Metodą przewodnią na zajęciach jest pomysł profesora Eliasa E. Gordona, który to poleca stymulację dzieci za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych oraz kształtowanie języka w całościowym wspieraniu rozwoju dziecka. Podczas zajęć cyklicznych dzieci uczą się improwizować – rozumieć i tworzyć muzykę za pomocą najprostszego instrumentu, jakim jest ich głos. Poza tym maluch uczy się rytmicznego poruszania się, naśladowania, koncentracji uwagi, współdziałania oraz doskonali sprawności motoryczne.

Warto zainwestować w czas spędzony z dzieckiem – na zajęciach aktywni są również Rodzice. Takie zajęcia umuzykalniające, rytmiczne, kompozytorskie, nauka śpiewu lub gry na instrumencie pozwoli naszemu dziecku pełniej zrozumieć otaczający go świat, zafunkcjonować w nim sprawnie i mieć na niego wpływ. Istotny jest fakt, by zajęcia były grupowe – uspołeczniające i umożliwiały ewaluację projektu. Niezwykle ważne jest by nauczyciel, trener, pedagog był chętny i gotowy dać Rodzicom ważny back-up, który będzie pozwalał na holistyczne i wszechstronne podejście do tematu przez szkołę/instytucję jak i przez Rodziców. Na samych zajęciach prowadzący jest jednocześnie organizatorem, obserwatorem, stymulatorem i arbitrem.

Na zajęciach oferowane są gry i zabawy muzyczne, w których kładzie się nacisk na społeczny i twórczy rozwój dzieci

Celem muzycznych gier i zabaw jest:

  • wytworzenie w grupie atmosfery swobody i zaufania – zarówno wśród Rodziców jak i Dzieci,

  • inicjowanie i stymulowanie procesów grupowych, w trakcie których rozwijają się indywidualne i społeczne umiejętności dziecka,

  • udowodnienie, że kreatywność istnieje w każdym człowieku od momentu jego narodzin.

Oferta zajęć jest bogata, dostosowana do wieku. Gordonki odbywają się w atrakcyjnych terminach, które są dedykowane nawet zapracowanym Rodzicom.

Emilia Pyzel

Pedagog Your Nanny


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304