Dojrzałość szkolna

Dojrzałośc szkolna według prof. Szumana, to taki poziom rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego dziecka, któe czynią je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przy czym należy podkreślić określenie "systematyczne".

Obecnie wymagania szkolne dostosowane są do poziomu rozwoju dzieci 7-letnich. Oto te wymagania i oczekiwania:

 

 1. Gotowość w zakresie rozwoju fizycznego:

 • wzrost powyżej 120cm, waga powyżej 23 kg, właściwe proporcje ciała bądź zdiagnozowane i korygowane wady

 • prawidłowa koordynacja ruchów, zdolność utrzymania rónowagi, zwinność ruchów (by dziecko sprawnie i zwinnie poruszało się wśród innych dzieci na terenie szkoły),

 • sprawne ruchy rąk (skoordynowane i płynne) na tyle, by umożliwić odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijach,

 • odpowiedni poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej (by umożliwić wykonaniu przez dziecko precyzyjnych czynności),

 

 1. Gotowość w zakresie procesów poznawczych

 • dziecko powinno umieć skupić uwagę przez około 20 min oraz przynajmniej minimalnie nią sterować (np. Podporządkować uwagę poleceniom nauczyciela),

 • pamięć dziecka powinna być na tyle trwała, by mogło ono sterować procesem zapamiętywania. Także zakres pamięci i tempo zapamiętywania powinny być stosunkowo duże,

 • w zakresie spostrzegania wzrokowego dziecko powinno dokonywać analizy i syntezy znaków graficznych (ich różnorodności, cech i zalęzności),

 • w zakresie spostrzegania słuchweo dziecko powinno rozróżniać głoski, ich brzmienie – dźwięczność oraz kolejność (słuchowo podzielić wyrazy na głoski, złożyć głoski w wyraz),

 • myślenie dziecka powinno obejmować rozumienie prostych pojęć, prostych zasad, reguł, prawidłowości tak, by możliwe były procesy wnioskowania i wiązania informacji na zasadach logicznych. Dziecko powinno mieć i rozumieć informacje na tyle, by móc korzystać z wyjaśnień i uwag nauczyciela,

 • mowa dziecka powinna pełnić funkcję komunikatywną. Dziecko powinno mięc odpwoiednio duży zasób słów i pojęć oraz prawidłowo wymawiać głoski, by je prawidłowo analizować i syntetyzować w procesi enauki czytania i pisania,

 

 1. Gotowość w zakresie emocjonalno-motywacyjnym

 • dziecko zaczyna częściowo panować nad emocjami i kontrolować je,

 • dziecko zaczyna rozumieć i mają w pewnym zakresie poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie (odrabiają lekcje, mimo że im się nie chce),

 • próbuje pokonywać trudności, nie zniechęca się szybko, rozumie konieczność ćwiczeń,

 • lubi poznawać, dociekać (zaczynają się kształotować motywy poznawcze),

 • ukształtowują się uczucia społeczne (współpczucie, przyjaźń, itp.).

 

 1. Gotowośc w zakresie rozwoju społecznego

 • dziecko ma rozwinięte poczucie przynależności do grupy (klasy szkolnej), dzięki któremu uwagi skierowane do całej klasy odnosi również do siebie),

 • zaczyna rozumieć zasady i normy społęczne i staje się zdolne do ich stosowania i przyswajania,

 • nie przejawia już zachowań bardzo egocentrycznych, ujawnia zachowania prospołeczne,

 • chętnie uczy się współżycia z innymi dziećmi,

 • staje się zdolne do porównywania siebie z innymi (buduje własną samoocenę).


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304