Rozwijaj w dziecku poczucie własnej wartości

  • Gdy widzisz dziecko po raz pierwszy danego dnia, witaj je uśmiechem i dobrym słowem. Daj mu znać, że cieszysz się, że je widzisz.

  • Każdego dnia dawaj dziecku czas na robienie tego, na co ma ochotę.

  • Dawaj dziecku jasno do zrozumienia, jakie zachowania są, a jakie nie są akceptowane. Dzieci mogą rozwijać w sobie pozytywne wartości, kiedy znają granice postępowania.

  • Dawaj dziecku wiele okazji do dokonywania wyborów. Kiedy dzieci samodzielnie podejmują decyzje, uczą się analizować fakty i odróżniać dobro od zła.

  • Dawaj dziecku szanse na pełne zaangażowanie się w zabawę. Obserwuj jego poziom koncentracji. Stwórz atmosferę sprzyjającą nauce i kreatywności poprzez wykorzystanie umiejętności dziecka oraz jego wyobraźni, proponując mu ciekawe projekty i zajęcia.

  • Spędzaj dużo czasu na podłodze z dzieckiem, przytulaj malca, klep po plecach. Pkazywanie dziecku troski pomoże mu w budowaniu lepszej samooceny.

  • Chwal dziecko za pozytywne zachowania

  • Pozwalaj dziecku osiągać kolejne etapy rozwoju we własnym tempie. Nie naciskaj, nie porównuj do kolegów. Z radością reaguj na czynione postępy.

  • Dzieci potrzebują pożywnego jedzenia, dużo odpoczynku i mnóstwo miłości, aby rozwój ich osobowości i postaw dotyczących własnego ciała przebiegał w zdrowy sposób.


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304