Jak legalnie zatrudnić Nianię? Analiza ustawy żłobkowej

Chcesz legalnie współpracować z Nianią? Masz taką możliwość. Dodatkowo, ZUS opłaci Niani składki!

 

Przeczytaj, jak zatrudnić Nianię na zasadach określonych w "Ustawie o opiece nad dzieckiem w wieku do lat trzech".

 

 1. Zobacz, czy spełniasz warunki określone przez ustawę:

 • oboje rodzice zatrudnieni na umowę o pracę, zlecenie (nie o dzieło) lub prowadzą pozarolniczą działąlność gospodarczą,

 • dziecko ma nie mniej niż 4 miesiące i nie więcej niż 3 lata (wyjątki! - gdy brakuje miejsc w przedszkolu),

 • dziecko nie uczęszcza do złobka ani przedszkola, nie korzysta z innych form opieki, któe przewiduje ustawa

 

 1. Podpisz z Nianią tzw. "Umowę uaktywniającą" (funkcjonuje na zasadach umowy zlecenia)

  Co powinna zawierać?

 • Strony umowy

 • cel i przedmiot umowy

 • czas i miejsce sprawowania opieki

 • liczbę dzieci powierzonych opiece

 • obowiązki niani

 • wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty

 • czas, na jaki umowa zostaje zawarta

 • warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy

 • inne ważne dla współrpacy ustalenia

Sporządź umowę na piśmie w dwóch podpisanych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

 

 1. Teraz masz 7 dni na zgłoszenie do ZUSu siebie jako płatnika, a Nianię jako ubezpieczoną

 • na miejscu wypełnij druki: ZUS ZFA (jeśli nie byłeś wcześniej zgłoszony jako płatnik) oraz ZUS ZUA (gdy Niania ma podlegać ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tu potrzebny podpis Niani!) lub ZUS ZZA (jeśli podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tu również potrzebujesz podpisu Niani!).

 • Wystarczy jedna wizyta w urzędzie – pracpwnicy ZUS powielają dokumenty co miesiąc, więc nie ma konieczności kolejnych wizyt

 • FORMULARZE GOTOWE DO POBRANIA NA STRONIE: www.zus.pl

 

 1. Jak rozliczać składki?

 • Do 15 dnia każdego miesiąc Ty jako Rodzic musisz złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe za Nianię za poprzedni miesiąc

 • do tego celu potrzebujesz formularzy: ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) oraz raport ZUS RCA (gdy Niania będzie podlegała ubezpieczeniu społęcznemu i zdrowotnemu) lub ZUS RZA (jeśli Niania będzie podlegała jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu)

 1. Na co możesz liczyć?

 • Jeśli Niania będzie zarabiała brutto NIE WIĘCEJ NIŻ 1386 zł miesięcznie – SKŁADKI OPŁACI BUDŻET PAŃSTWA

 • Jeśli Niania będzie zarabiała więcej niż 1386 zł brutto – składki o d różnicy między kwotą wynagordzenia a kwotą 1386 zł rozkłądają się między Nianię a Rodziców. I tak:

      • ubezpieczenie emerytalne – Niania i Rodzice po 9,76%

      • ubezpieczenie rentowe – 1,5% podstawy wymiaru finansuje Niania, a 6,5% - Rodzice

      • ubezpieczenie wyadkowe w całości finansuje Rodzic (1,93%)

      • ubezpieczenie zdrowotne w całości finansuje Niania (9,0%)

 • dodatkowo w każdej sytuacji Niania może dobrowolnie opłacić w całości ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45% od podstawy wymiaru składki

 

 1. Ważne! Z urzędem skarbowym rozlicza się Niania! Musi podjąć decyzję, czy będzie robić to co miesiąc czy raz w roku podczas składania rozliczenia rocznego.

 

INFORMACJE TELEFONICZNE W ZUS 801 400 400

 

Emilia Pyzel

Gł. Spec. Ds Rekrutacji


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304