Lęki pracującej mamy

Znaczenie relacji z matką dla zdrowia psychicznego dziecka jest ogromne. Każda z mam zastanawia się czy może zostawić swoje kilkumiesięczne dziecko pod opieką kogoś innego.

 

Anioł nad kołyską

            Jest wiele pracujących mam, których więź z dzieckiem można okreslić jako ufną. Można przecież "siedzieć" z dzieckiem kilka lat w domu i nie być dostępnym emocjonalnie, nie reagować na jego potrzeby, nie zapewniać mu poczucia bezpiczeństwa. Jeśli kontakt z dzieckiem jest prawidłowy i jeśli nie są to rozstania na dłużej (tylko na określoną liczbę godzin), nie powinno to zaburzyć rozwoju więzi między matka a dzieckiem. Dziecko uczy się i przywyka, że mama się oddala i zawsze wraca. Istotne jest jednak z kim dziecko zostaje i czy opiekun wysłucha potrzeb dziecka. Dlatego tak istotny jest dobór opieuna, niezależnie czy są to dziadkowie i czy nianie. Ważne, żeby mama nie była luksusem i poświęcała dziecku jak najwięcej wolnego czasu w ciągu doby.

            Niewątpliwie ufna więź z rodzicami chroni jego zdrowie psychiczne. Dzięki niej Maluch widzi siebie jako istotę godną miłości i czułości, ma zaufanie do siebie i innych – wie, że w kontaktach z innymi ludźmi nie spotka go nic złego. Tak realizowana więź wpływa również na rozwój umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach.

            Ważne jest, czy mama darzy dziecko zaufaniem i nie wyprzedza go w jego pomysłach. Trudno jest towarzyszyć dziecku w rozwoju tak, by nie odbierać mu jego kompetencji i towarzyszyć w jego przeżyciach. Warto rosnąć razem z dzieckiem. Ważna jest elastyczność i dostosowanie się do dziecka. Odczytując emocje dziecka czasem warto pójść na kompromis i wziąć dziecko na ręce gdy płacze (nie czekając aż samos się upokoi), w przeciwnym razie nasz Maluch może już nigdy nie wyrazić jak mu jest trudno. Ważne jest również, by odzwierciedlać emocje dziecka, a nie kopiować ich – nie pokazywać dziecku, że czujemy to samo to ono, a jedynie, że rozumiemy co czuje. To pozwoli mu zauważyć i zachować swoją odrębność.

            Zatem jeśli w momencie separacji z pracującą mamą dziecko ma odpowiednie wsparcie w osobie mądrego opiekuna - może wyrazić trudne emocje, a potem rodzic jest dostępny tylko dla niego – możemy być spokojni, że ta separacja nie zakłóci rozwoju dziecka.

 

 mgr Emilia Pyzel

Pedagog,

Główny Specjalista ds. Rekrutacji


Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304