Artykuły

SETTING

"Gniewny rodzic – agresywne dziecko"

Niezależnie od przyjmowanej koncepcji teoretycznej, uznaje się, że za agresywne zachowania dzieci odpowiadają zarówno czynniki indywidualne – biologiczne, osobowościowe ale i socjokulturowe. Te ostatnie dostarczają nam n...

  niania.logo mainczasdzieci
                             

Biuro Your Nanny
ul. Czerniakowska 26 00-714 Warszawa
tel. 518 858 304